ابوالفضل حقوقی امندی

مدرس و مترجم زبان انگلیسی

بیوگرافی

اینجانب ابوالفضل حقوقی امندی، در حوزه مترجمی زبان انگلیسی در پلتفرم ترجمیک فعالیت دارم و به دنبال موفقیت در هر دو زمینه آموزش و مترجمی هستم. 👈🏻در دوره هامون، ما قرار هست که مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی رو کاور کنیم. ⚠️ سطح ما اینجا در حد متوسط، پیشرفته و حرفه ای خواهد بود که مطالب رو به شکل هم صوتی و هم تصویری ،به زبان نیتیو انگلیسی آمریکایی، تدریس خواهیم کرد. آرزوی موفقیت دارم برای همه زبان آموزان محترم 🤞🏻😉 Telegram: @abolfazlhoghoughiofficial _ You can reach me at: ( 98)9147340479

دوره های مدرس

دوره ای پیدا نشد.
بازنشانی همه تنظیمات

دوره های مشترک

دوره ای پیدا نشد.
بازنشانی همه تنظیمات