علی خورمهر

بیوگرافی

در این جا در مورد تکنولوژی و آموزش نرم افزار و هک را بهتون آموزش میدم پس حتما من را دنبال کن تا قدم به قدم پیشرفت کنی.

دوره های مدرس

دوره ای پیدا نشد.
بازنشانی همه تنظیمات

دوره های مشترک

دوره ای پیدا نشد.
بازنشانی همه تنظیمات